Talousraportti – mitä se kertoo

Talousraportti – vakaa talous. Liiketoimintamme on kasvanut hallitusti ja olemme varmistaneet, että se on kestävällä pohjalla. Näin pystymme huolehtimaan laadukkaasta rakentamisesta ja hoitamaan velvoitteemme rakentamisen jälkeen.

Talotarjouksen mukana saat uusimman talousraporttimme, jossa kerromme liikevaihdon ja käyttökatteen lisäksi maksuvalmiutemme ja omavaraisuusasteen. Olemme valinneet raporttiimme selkeät taloudesta kertovat luvut, jotka antavat helposti kuvan yrityksemme tämänhetkisestä tilasta.

TALOUSLUVUT

Liikevaihto on tuotteiden ja palveluiden myynnistä saamiamme tuottojen summaa ilman arvonlisäosuutta. Asuntorakentamisen on vähentynyt voimakkaasti vuoden 2023 aikana. Se näkyy myös meillä.

Käyttökate kertoo, kuinka paljon yrityksen liikevaihdosta jää katetta, kun siitä vähennetään yrityksen toimintakulut. Käyttökate vaihtelee rakennusalalla tyypillisesti kuukausittain. Useamman vuoden positiivinen katekehitys näkyy usein myös hyvänä maksuvalmiutena ja omavaraisuusasteen nousuna.

 

Mitä maksuvalmius tarkoittaa?

Maksuvalmius (quick ratio) eli yrityksen happotesti mittaa kykyä selviytyä lyhytaikaisista veloista. Tunnusluku mittaa yrityksen kassavalmiutta ja rahoituspuskurien tilaa. Yrityksellä tulee olla riittävät rahoituspuskurit, joita voidaan käyttää mahdollisiin yllättäviin menoihin.

Tunnusluvun viitteelliset arvot ovat:

Erinomainen    yli 1,5
Hyvä                   1-1,5
Tyydyttävä        0,5-1
Välttävä             0,3-0,5
Heikko               alle 0,3

Joperan maksuvalmius oli marraskuussa 2023 10,0

 

Mitä omavaraisuusaste kuvaa?

Omavaraisuusaste (vakavaraisuus) mittaa yrityksen tappion sietokykyä sekä kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Tunnusluvun arvo kertoo, kuinka suuri osuus yhtiön varallisuudesta on rahoitettu omalla pääomalla. Mitä korkeampi yrityksen omavaraisuusaste on, sitä vakaammalle pohjalle yrityksen liiketoiminta rakentuu.

Tunnusluvun viitteelliset arvot ovat:

Erinomainen   yli 50%
Hyvä                   35-50%
Tyydyttävä        25-35%
Välttävä             15-25%
Heikko               alle 15%

Joperan omavaraisuusaste oli marraskuussa 2023 83,4%

Rakennusalalle on tyypillistä muutokset markkinatilanteessa. Tilausmäärät vaihtelevat vuosittain. Pitkään toimineena yrityksenä olemme oppineet keräämään puskuria nousukaudella, jotta selviämme toimitusten hiljentyessä ja hintojen noustessa.

 

Kerromme lisää Joperan historiasta ja taloudesta artikkelissa, jonka löydät täältä:

Lue lisää

 

 

Jopera

Se on v. 1993 perustettu perheyritys. Rakennamme laadukkaat ja yksilölliset kodit käytännölliseen arkeen ja iloiseen juhlaan pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla ja Oulun seudulla.

Olemme toimineet pitkään kannattavasti, mikä takaa turvallisen vastuunkantajan rakentamisen aikana ja kodin valmistuttua vuosienkin kuluttua.  Luottoluokituksemme on jo vuosia ollut paras AAA diamond.

Tutustu meihin

Pyydä tarjous

Talomyynti auttaa sinut rakentamisen alkuun. Ammattitaitoisilta myyjiltämme voit aina kysyä, jos jokin askarruttaa.  Talomyyjältämme saat viimeisimmän välitilinpäätöksen talotarjouksen yhteydessä.

Talomyyjät

Laita jakoon!