Omakotitalotontin valinta ja hankinta

Tontiksi ei kannata hyväksyä mitä tahansa maapalaa, sillä sinne rakennetaan koti vuosiksi – jopa vuosikymmeniksi.

Omakotitalo kaava-alueelle

Omakotitalon rakentaminen kuntien ja kaupunkien kaavoittamille alueille on helppoa ja nopeaa. Alueella on valmiit tiet, sähköt, viemärit ja vesijohdot. Rakennusluvan saaminen on yleensä sujuvaa. Tosin erilaiset määräykset ja ohjeet asettavat rajata myös omakotitalon muodolle ja väritykselle.

Kaavatontin koko yleensä kasvaa, mitä kauempana se sijaitsee keskustaajamasta. Halutuille alueille pyritään rakentamaan tiiviimmin.  Toisaalta pieni tontti on helppo hoitaa. Silloin aikaa jää harrastuksille ja vaikka mökkeilyyn ja matkustamiseen.

Tontin valinta kaava-alueelta

Tontin valinnassa kannattaa huomioida kaavamääräykset, tontin maaston muoto ja maaperä, ilmansuunnat, puistoalueet ja naapureiden sijainti. Puistoon rajoittuvat tontit ovat yleensä haluttuja. Ne ovat avaria varsinkin, jos piha avautuu auringonpaisteiseen puistoon. Myös muut tontit saadaan viihtyisiksi ja suojaisiksi hyvällä suunnittelulla ja kasvien käytöllä. Katujen risteysalueiden kulmatontit ovat väljiä, koska naapureita ei ole katujen puolella. Liikenne ei kuitenkaan ole häiritsevän vilkasta.

Kaavamääräyksissä on kerrottua tontin rajaukset tai velvoitteet: kerrosmäärä, rakennusten sijoittaminen, kattokaltevuus, väritys jne. Jos suunnitelmissa on pieni yksitasoinen omakotitalo, tonttia ei kannata valita alueella, jossa kaavamääräyksenä on kaksikerrosta ja minimiraja esim. 180 m2.

Kantavalla ja tasaisella maaperällä olevat tontit ovat perustamiskustannuksiltaan edullisimpia. Pehmeälle maaperälle joudutaan perustus paaluttamaan, mikä nostaa kustannuksia kymmeniä tuhansia. Rinnetaloa tai kellarista taloa haaveilevan kannattaa katsella tontteja, joissa on korkeuseroja. Kuntien ja kaupunkien tonttihaut ovat olleet suosittuja. Parhaille tonteille on useita hakijoita, joten kannattaa laittaa varalle useita tontteja. Apua vallinnassa saa kunnan tai kaupungin tonttiosastolta ja omakotirakentamiseen perehtyneeltä ammattilaiselta. Tontin valinnassa me autamme mielellämme. Myyjämme ovat ammattitaitoisia  ja heidän apunaan Joperassa  on kokeneita suunnittelijoita ja insinöörejä.

Oma koti maaseudulle

Kaavoitetun alueen ulkopuolelle rakentaminen on usein pitkä prosessi. Haja-asutusalueelle tulee hankkia yleensä suunnittelutarveratkaisu, jonka saaminen kestää useita kuukausia.  Maaseutumaisuuden vuoksi vaadittu tonttikoko on yleensä 0,5 ha tai isompi. Iso tontti mahdollistaa esim. eläinharrastuksen tai pienimuotoisen viljelyn.

Tontin hankita

Tontin voi hankkia vapailta markkinoilta tai kuntien ja kaupunkien tonttihakujen kautta. Tontteja löytyy netistä esim. etuovi.fi -palvelun kautta tai lehti-ilmoituksista. Kuntien ja kaupunkien tonttitarjonta on heidän nettisivuillaan ja hakuajoista on ilmoitukset myös lehdissä.  Kunnilta ja kaupungeilta tontti voidaan ostaa tai vuokrata pitkällä vuokrasopimuksella. Tontin hakuun tai ostoon kannattaa paneutua, koska omakotitalon rakentaminen on useimmille meistä elämän suurin investointi. Oman kodin sijainti vaikuttaa suuresti elämisen laatuun.

Omakotitalotontin hankinnan muistilista:

Laita jakoon!