Ilmatiiveysmittaus laadun varmistajana

Rakennustyön teknisen laadun todentamisessa on tiiveysmittaus merkittävässä osassa.

 

Ilmatiiveysmittaus on yksi tärkeimmistä rakennuksen laadunvalvonnan mittareista. Se kertoo, kuinka huolellisesti ulkoseinät, ala- ja yläpohja sekä erityisesti näiden eri rakenteiden liittyminen toisiinsa on tehty. Uudet rakennusmenetelmät ja parhaat rakennusmateriaalit eivät takaa ilmatiiveyttä. Hyvä ilmanpitävyys saavutetaan vain huolellisella rakentamisella ja asennustyöllä.

Huono ilmatiiveys on yksi suurimmista energiahukkalähteistä. Kun ilmatiiveys on riittävä, rakennuksen kokonaisenergiankulutus pienenee, hallitsematon ilmavirtaus rakenteen läpi vähenee ja tiivis ulkovaippa varmistaa rakennuksen vaipan kosteusteknisen toimivuuden. Ilmansulun on oltava ehdottoman tiivis, jotta rakenteisiin ei pääse lämpimän sisäilman mukana kulkeutumaan kosteutta, joka saattaa tiivistyä rakenteiden kylmempiin ulko-osiin.

Kylmän ulkoilman virtaaminen rakennuksen vaipan läpi aiheuttaa vedon tunnetta ja lisää pahimmillaan terveysriskejä. Hyvä ilmatiiveys vähentää vedon tunnetta ja ehkäisee samalla haitallisten aineiden, kuten homeitiöiden, epäpuhtauksien ja radonin pääsyn sisäilmaan.

Tiiveysmittauksessa tutkitaan painelaitteiston avulla rakennuksen ilmanpitävyys.  Painekokeella saadaan selvitettyä rakennuksen ilmanvuotoluku (n50/q50). Käytämme mittaamiseen ulkopuolista sertifioitua tutkijaa. Haluamme mahdollisimman totuuden mukaisen tuloksen ja sen vuoksi tutkimme ilmatiiveyden vasta, kun lopulliset ikkunat ja ovet ovat paikollaan sekä savuhormi on muurattu.

Hyvään tulokseen pääseminen vaatii huolellista asennustyötä ja jatkuvaa tuotekehittelyä. Kotien rakentajina käytämme “omia” kirvesmiehiä emmekä ulkopuolisia keikkatyöläisiä. Näin pystymme  kouluttamaan heidät laadukkaaseen asennustyöhön.

Laita jakoon!