Saunan suunnittelu

Runsaan viiden miljoonan asukkaan Suomessa on yli kolme miljoonaa saunaa.

Kun soivat kiukaan mustat urut,
niin häipyy elon huolet ja surut.

Meille suomalaisille sauna on ollut läpi vuosisatojen rentoutumispaikka. Sen viihtyvyyteen haluamme kiinnittää huomiota yhä enemmän.

Puu- vai sähkösauna

Saunan suunnittelu alkaa kiukaan valinnasta. Puukiukaan suojaetäisyydet ja piippu vaativat tilaa.  Puukiuas tuo mieleen mökin lempeät löylyt, mutta sen lämmittäminen vaatii klapeja.

Sähkökiukaita on nykyisin eritasoisia ja -tehoisia. Perinteinen sähkökiuas suojaetäisyyksineen ja – kaiteineen vaatii tilaa 60 – 70 cm. Lauteisiin upotettavissa malleissa suojaetäisyysvaatimukset ovat todella pienet.

Kiuasmallin valinnassa tulee huomioida saunan tilavuus ja sisustusmateriaalit. Kivi ja lasi vievät kiukaalta tehoa.

Ikkuna – vai ei

Saunassa paneelit ja lauteet ovat kovalla rasituksella suuren lämmön ja kosteuden vaihtelujen vuoksi. Jos sauna on eristetty oikein ja ilmanvaihdosta on huolehdittu, sen rakenteet kestävät rasitukset.

Saunassa on tärkeää, että ilma kiertää ja kosteus pääsee pois. Jos saunassa on riittävä ilmanvaihto, ikkunaa ei välttämättä tarvita. Kuitenkin ikkunan aukaisemisella saunan kuivatus tapahtuu nopeasti. Jotta saunan lämpö ei leviäisi asuintiloihin, ikkunasta on hyötyä myös lämmön  poistamisessa saunomisen jälkeen.

Laudemalli

Saunan kokoon vaikuttaa myös lauteiden muoto: halutaanko saunaan vastakkaiset lauteet, kulmalauteet vai riittääkö suoralaude.  Lauteille kannattaa varata riittävästi tilaa, jotta saunomismukavuus säilyy. Liian kapealla lauteella istutaan kuin ”kirkon penkissä”. Laudetilaa varataan n 100 cm: ylälaude 60 cm ja jalkatila 40 cm.

Suoralaude vaatii vähän tilaa ja sopii kaikkiin saunoihin. Suositeltava minimisyvyys saunalle on 150 cm ja -leveys 160 cm. Pieneen saunaan ovi ja kiuas suunnitellaan samalle seinälle. Ovi sijoitetaan jompaankumpaan reunaan, jotta kiukaalle jää riittävästi tilaa.

L-laude onnistuu rakentaa 190 cm x 180 cm kokoiseen saunaan, kun kiuas sijoitetaan oviseinälle. Jos L-lauden halutaan molemmille seinille täydessä mitassa, saunalta vaaditaan levyttä 240 cm ja syvyyttää 180 cm. Suojakaitein varustettu kiuas sijoitetaan oviseinälle.

U- laude vaatii saunalta tilaa. Minimimitat ovat 230 cm x 190 cm. Saunassa ovi sijoitetaan mahdollisimman keskelle seinää ja kiuas jommallekummalle puolen ovea.

Vastakkainen laude sopii isoon saunaan, jonka lauteilla on tilaa isollekin kaveriporukalle. Saunan minimileveys 260 cm ja -syvyys 180 cm. Jos alalaude halutaan yhtenäiseksi ja liikkuminen turvalliseksi, leveyteen kannattaa lisätä 20 cm.

Saunan käyttöohjeet

Laita jakoon!