HENKILÖKUNTA

päivitetty 13.6.2024

PIRKANMAA

Honkanen Mikko
Kanniainen Maija
Myllykoski Joel
Paavola Einari
Pihlajaharju Antti
Pistemaa Samuli

PÄÄKAUPUNKISEUTU

Hankkila Markus
Jokela Matias
Lönnqvist Jani
Mattila Antti
Niskanen Juuso
Piiroinen Teemu
Saarijärvi Samuli
Suni Markku
Uimonen Aleksi

OULUN SEUTU

Alamäki Matti
Hauru Matti
Heikkala Markus
Huovinen Teemu
Illikainen Samuli
Kakko Jaana
Kangastie Ali
Kanniainen Antti
Karhumaa Jouni
Karhumaa Juha
Korkiakoski Jere
Kukkola Vesa
Kummala Niilo
Kurtti Leena
Lippo Laura
Lumijärvi Konsta
Lumjärvi Akseli
Moilanen Tero
Määttä Henri
Paaso Antti
Paaso Jorma
Paaso Topias
Paaso Tuula
Partanen Tarleena
Peltoniemi Juha
Päkkilä Eero
Päkkilä Juho Matti
Päkkilä Lauri
Räihä Jaakko
Räinä Tapio
Suomi Juuso
Terho Tapio
Tunturi Susa
Tuohimaa Juha
Tuohimaa Kari
Turtinen Kalle
Vuokila Antti-Jussi

Laita jakoon!